fotowoltaika montaż bydgoszcz

Fotowoltaika to konwersja światła na elektryczność

fotowoltaika montaż bydgoszcz Fotowoltaika to konwersja światła na elektryczność przy użyciu materiałów półprzewodnikowych, które wykazują efekt fotowoltaiczny, zjawisko badane w fizyce, fotochemii i elektrochemii. System fotowoltaiczny wykorzystuje moduły słoneczne, z których każdy zawiera szereg ogniw słonecz.