O pożyczkach

Dodane: 13-09-2014 07:59
O pożyczkach Pożyczki pod zastaw są dobrą formą szybkiego pożyczania. lombard szczecin prezentujemy informacje związaną z tematem pożyczek.

Jak pożyczać w banku?

Jak zaciągnąć pożyczkę i na tym nie stracić? Jeszcze dwa, trzy lata temu można było dostać poradę - idź do doradcy....Jednak, wiele osób ufając doradcom finansowym, podjęło fatalne w skutkach decyzje.

Jeśli mamy do zainwestowania oszczędności, jednak kompletnie nie mamy pojęcia o bankowości i lokatach, to udajemy się do specjalisty po poradę. I mamy zaufanie, że jego wiedza i doświadczenie zagwarantuje, że wybierzemy najlepszą opcję. Jednak, wyszło, że doradcy nie działają na korzyść klientów. Doradzają lokaty lub kredyty, z których nalicza im się najwyższa marża, często nie informując o tym, czym ryzykuje klient. Dlatego wiele osób straciło swoje oszczędności.


Limity banków

Krótko mówiąc - przedsiębiorcy mają naprawdę pod górkę. Łatwiej o kredyt będzie pracownikowi, zatrudnionemu na umowę o pracę, niż właścicielowi przedsiębiorstwa. To jest paradoks, ale niestety prawdziwy.

Żeby młodzi Polacy mogli rejestrować działalność i inwestować w swój biznes, go rozwijając, potrzebny jest dostęp do kapitału. Mało kto posiada wystarczające środki, jest to bardzo trudna do przeskoczenia bariera. Czasami niestety kończy się to wzięciem pożyczki w wątpliwej instytucji, z niesamowicie wysokim oprocentowaniem. Nie może tak być, ale nie zanosi się, na zmianę polityki przez banki. Wręcz przeciwnie - z każdym rokiem wymagania dla przedsiębiorców są coraz bardziej wyśrubowane.


Definicja kredytu inwestycyjnego

Kredyt inwestycyjny ? kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. Większe kredyty inwestycyjne często mają formę kredytów konsorcjalnych.

Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku ? linii kredytowej ? umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na ogół na dłuższe okresy, a schematy spłat mogą być następujące:

równe raty kapitałowe, co jest równoważne malejącym ratom sumarycznym, gdyż odsetki są naliczane od coraz niższego kapitału;
równe raty sumaryczne (raty annuitetowe).

W zależności od umowy z bankiem, istnieje też możliwość jednorazowej spłaty kapitału w dacie zapadalności kredytu (ang. bullet repayment) lub przyjęcie nieregularnego schematu spłat kapitału, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_inwestycyjny


Niespłacane pożyczki?

Ilość niespłacanych kredytów rośnie. Dlaczego Polacy nie spłacają swoich kredytów? Czy może odpowiedzialne są banki, ponieważ źle skalkulowały ryzyko i zdolność kredytową? Czy też to wina kryzysu?

Bez wątpienia najbardziej regularnie spłacane są kredyty hipoteczne, nawet te we frankach. Ale nawet w tym segmencie zaobserwowano pogorszenie - zaległości jest coraz więcej.© 2019 http://zaptest1.waw.pl/