O kursach językowych

Dodane: 29-04-2015 09:28
O kursach językowych Warto znać język angielski! Jeśli jesteś zainteresowany kursem języka obcego, to sprawdź kursy jezykowe w wejherowie

warto uczyć się języków obcych

Wszyscy mamy świadomość, że aby naprawdę podnieść swoje kwalifikacje, musimy się uczyć języków obcych....I tak naprawdę to nie jest istotne, czy jesteśmy humanistami, czy też ukończyliśmy politechnikę. Tak naprawdę najbardziej opłaca się to wszelkiego rodzaju specjalistom - informatykom, programistom, czy lekarzom. Nie tylko dzięki temu łatwiej będzie nam dostać pracę w Polsce, ale również otworzy nam drzwi do kariery za granicą. Nawet jeżeli nie zamierzamy wyjeżdżać, to z pewnością czasowy staż wpłynie pozytywnie na zawartość naszego CV.


Zanim zapiszesz się na kurs

Jeżeli postanowiliśmy zapisać się na kurs języka obcego, wybierzmy metodę szkoleniową, która będzie nam najbardziej odpowiadać. Nie zamierzam wspominać o różnych mnemotechnikach. Obecnie dość popularne są kursy językowe on-line. To jednak może się nie sprawdzić, jeśli nie nie podamy wystarczającej samodyscypliny - kontakt z lektorem motywuje! Istotny jest też native-speaker. Dzięki temu będziemy mogli przetestować nasze umiejętności językowe i komunikacyjne.


Grupy językowe

Podam kilka ogólnych informacji na temat grup językowych. Warto na ten aspekt zwrócić uwagę przy wyborze kursu języka obcego. Języki nie rozwijały się w izolacji - w zależności od czynników historycznych, geograficznych i antropologicznych, wpływały na siebie. Często też dana grupa językowa pochodzi od jednego języka, którym obecnie nikt się już nie posługuje. Takim przykładem jest łacina, która dała początek paru współczesnym językom - włoskiemu, rumuńskiemu, portugalskiemu i paru innym.


Język polski i język czeski

Ciekawym tematem językoznawczym - zarówno dla filologów polskich, jak i dla lingwistów zajmujących się językami słowiańskimi, jest związek historyczny naszego ojczystego języka z czeskim. Jest o tyle ciekawe, że we wczesnym średniowieczu języki te niewiele się różniły. Jednak rozwój kulturowy naszych południowych sąsiadów był wówczas znacznie bardziej dynamiczny, niż u nas. Związki z chrześcijaństwem zachodnim otwarły naszym sąsiadem nowe możliwości. Zresztą, wystarczy spacer po stolicy Czech, w której znajdziemy sporo średniowiecznych zabytków.


Definicja grupy językowej

Grupa językowa ? jednostka używana w genetycznej klasyfikacji języków naturalnych. Określa grupę języków w obrębie podrodziny językowej i może dzielić się na podgrupy (zespoły) językowe.

Pojęcie grupy językowej może mieć różny zakres w zależności od przyjętej klasyfikacji. Na przykład języki słowiańskie zazwyczaj klasyfikuje się jako grupę języków w obrębie podrodziny języków bałtosłowiańskich, jednak mogą być one również określane mianem rodziny językowej ? wówczas pojęcie grupy językowej ma węższy zakres.

Języki zaliczane do jednej grupy językowej, podobnie jak w przypadku podrodziny językowej, wywodzą się od wspólnego prajęzyka pośredniego.


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_j%C4%99zykowa© 2019 http://zaptest1.waw.pl/