podnośniki wynajem Zabrze

Zwyżka powinna być bezpieczna.

Bezpieczny punkt mocowania lin ratunkowych, smyczy lub wciąganych lin ratunkowych.

Jako punkt kotwiczenia można zastosować stal konstrukcyjną lub rurę procesową.

Rur zraszaczy, orurowania lub kanału nie należy wykorzystywać jako punktu kopodnośniki wynajem Zabrze .