Panele trójwymiarowe na ścianę mogą być bardzo ciekawym elementem dekoracyjnym.
Zobacz:

Wzór przemysłowy - co to jest?

panele 3D sklep
Według polskiej definicji zawartej w ustawie ?Prawo własności przemysłowej? jest to ?nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.
Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.? (np.
kształt naczynia, meble, glazura itp.). Za wytwór uważa się także: przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony, np. układanka) część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego, pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania (nie dotyczy to np. naprawy wytworu) część składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu (np.

lusterko samochodowe) Ochrona wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu: wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej (np.

gwint nakrętki o indywidualnym kształcie) które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem (np.

mocowanie lusterka samochodowego) Rejestracją i udzielaniem praw do wzorów przemysłowych zajmuje się w Polsce Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona prawna wzoru przemysłowego w Polsce może maksymalnie trwać przez 25 lat (dzielone na pięć 5-letnich okresów ochronnych). Urząd wydaje uprawnionemu dokument w postaci Świadectwa Rejestracji na Prawo z Rejestracji wzoru przemysłowego.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wz%C3%B3r_przemys%C5%82owy

Klasycyzm - z Wikipedii

Nazwa klasycyzm oznacza w architekturze nawiązanie do architektury klasycznej.

Analogiczny termin Klassizismus występuje w języku niemieckim, podczas gdy m.in.

we Francji i Anglii określa się ten okres jako architekturę neoklasyczną.

Termin architektura neoklasycystyczna w odniesieniu do klasycystycznej jest natomiast błędem, gdyż mianem neoklasycyzmu określa się klasycyzujące tendencje od końca XIX wieku.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm

Sztukateria dla naszego domu

panele 3D sklep Jeżeli mamy zamiar przeprowadzić gruntowny remont naszego domu, to sprawmy, aby faktycznie odmienił on swoje oblicze na lepsze, na ciekawsze.

Z pewnością patrząc na nasze ściany czy elewację można mieć wrażenie, że są one podobna do wielu innych, które spotkać można na przykład w domu sąsiada.

Jeżeli jednak chcemy, aby nasze lokum pozytywnie wyróżniało się, to zastanówmy się nad tym, by zmontować wspaniałą i nadającą klasycznego piękna sztukaterię.
Nasza elewacja stanie się zupełnie inną niż do tej pory! Naprawdę warto jest pójść w tę stronę i uczynić swój budynek mieszkalny czymś zupełni innym niż do tej pory.

Nie bójmy się takich zmian i choć raz w życiu przekonajmy się, jak w łatwy sposób można nadać dobrego wyglądu naszym wnętrzom.

.

Widok do druku:

panele 3D sklep